Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 có gì nổi bật

Nhiều người còn gọi đây là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay công nghiệp thế hệ 4.0. Đây là xu thế mới của thời đại công nghệ thông tin kết hợp giữa các hệ thống ảo và thực thể, vạn vật đều kết nối Internet (IoT) và các hệ thống kết nối Internet (IoS) diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Xem thêm